Quantum Gdańsk

Typ realizacji: Wizualizacja 3D budynków inwestycyjnych

Miasto: Gdańsk

Opis: Specjalizujemy się nie tylko w tworzeniu trójwymiarowych przedstawień obiektów mieszkalnych, ale również powierzchni inwestycyjnych. Wykonując zewnętrzne wizualizacje 3D budynków, chcemy pokazać nie tylko ich użyteczność i autonomiczną estetykę, ale także to, jak korespondują one z krajobrazem i otoczeniem dokoła nich.

Na wizualizacjach 3D budynków wchodzących w Quantum Biznes Gdańsk chcieliśmy pokazać to, jak w centrum pogodzono nowoczesność biur i hali magazynowych z otoczeniem terenów rekreacyjnych. Na ilustracjach widać, jak udanie nastawiony na zysk świat przedsiębiorstw może sąsiadować z przeznaczonymi do odpoczynku zielonymi alejkami i ścieżkami rowerowymi. Pokazaliśmy także, że zastosowany układ budynków oraz ciągów pieszych i drogowych umożliwia zarówno kierowcom i pieszym bezkolizyjne poruszanie się na terenie centrum oraz wjazd do portu czy stoczni.


Privacy Preference Center